fp4Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Foreningens økonomi

Hvadenten jeres forening har et stort eller lille budget, er det en af bestyrelsens vigtigste opgaver at forvalte og anvende foreningens midler på en ansvarlig og troværdig måde i overensstemmelse med foreningens formål.

Bestyrelsesmedlemmer bør sætte sig ind i og overholde gældende love og regler på området, og skal altid kunne redegøre for hver eneste krone.

Det kan være en udfordring at følge med i alle love og regulativer - for ikke at tale om altid at få budgettet til at stemme. Frivilligcenter Kerteminde Kommune kan hjælpe med f.eks. udarbejdelse af budget og indføring i lovstof, men kan også f.eks. henvise til eksterne rådgivere og konsulenter.