fp4Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Ofte stillede spørgsmål

Er Frivilligcentret en offentlig institution?

Nej, et Frivilligcenter er en forening, der tjener som paraplyorganisation for det lokale foreningsliv. Der er pt. ca. 60 Frivilligcentre i Danmark, som alle er med i landsorganisationen "Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark" (FriSe).

Frivilligcentrene har fælles mission, værdier og grundlag, men de er også forskellige og tilrettet lokale ressourcer og behov.

 

Arbejder Frivilligcentret for kommunen?

Nej, vi arbejder for foreningerne og de frivillige. Men vi ønsker at være med til at forbedre samarbejdet mellem foreninger og det offentlige, og vil gerne være med til at skabe dialog om emner der vedrører kommunen, som f.eks. hvornår kommunen kan – og ikke kan – bruge frivilligt arbejde i kommunale institutioner.

 

Skal man være medlem for at komme i Frivilligcentret?

Nej, vi hjælper alle der henvender sig! Men hvis man ønsker at benytte vores lokaler og vores andre faciliteter skal man være medlem. Det koster ikke noget at være medlem.

 

Hvad er Frivilligcentrets formål?

Vores formål er kort og godt at gøre det lettere at være forening og frivillig i Kerteminde kommune, samt synliggøre det frivillige arbejde.

Alle erfaringer viser at et godt foreningsliv er med til at styrke lokalsamfundet, og skabe mere velfærd. Derfor arbejder vi for at støtte og udvikle frivillighed og foreningsliv i Kerteminde kommune.  Se desuden Frivilligcentrenes fælles mission her: http://frivilligcenterkerteminde.dk/om-os/hvad-er-et-frivilligcenter

 

Hvem betaler for Frivilligcentret?

Frivilligcenter Kerteminde Kommune er finansieret af en etableringspulje fra Social-, børne-, og Integrationsministeriet. Centret har midler i 2013 og 2014, men kan herefter søge om at komme på Grundfinansierings-ordningen. Her får centret årligt 350.000 kr. pr. år fra ministeriet – forudsat, at det lever op til visse kriterier og får en kommunal medfinansiering på minimum 350.000 kroner pr. år. Frivilligcentrene kan herudover som enhver anden frivillig social forening søge midler fra private fonde og offentlige puljer såsom PUF, SATS og Uddannelsespuljen.

Derudover får Frivilligcentret et mindre beløb i kontingenter fra medlemmerne.

 

Hvem bestemmer i Frivilligcentret?

Et Frivilligcenter har, som enhver anden forening, en bestyrelse. Bestyrelsen har ansat en daglig leder, og et antal medarbejdere. Pt. har Frivilligcentret 2 lønnede ansatte (inkl. leder), heraf en på deltid. Vi har også nogle søde frivillige, der af og til kommer og hjælper os med forefaldende arbejde.

 

Hvad laver de ansatte i Frivilligcentret?

Medarbejderne i Frivilligcenter Kerteminde Kommune har forskellige kompetencer som medlemmerne kan trække på, når de f.eks. har brug for rådgivning om bestyrelsesarbejde, rekruttering, ansøgninger om offentlige midler og fonde, kommunikation, jura, udarbejdelse af informationsmateriale og meget andet.

Desuden sørger de ansatte for at Frivilligcentrets hjemmeside og Facebook-side opdateres med relevant information og materiale, de arrangerer kurser og workshops, indsamler og formidler ny viden til medlemmerne, og servicerer de brugere der kommer i Frivilligcentret.

 

Hvorfor har vi brug for et Frivilligcenter?

Frivilligcentret kan dække en lang række behov for lokale foreninger, fra helt lavpraktiske ting som mødelokaler, kopier, print og laminering, til rådgivning om forskellige problemstillinger og situationer, man kommer ud for i foreningslivet. Fordi vi har mange forskellige typer foreninger som medlemmer, kan vi formidle vidensdeling og udveksling af erfaringer mellem mennesker, som ellers ikke ville mødes.

Vores medarbejdere er ansat med det ene formål at servicere og støtte frivillige og foreninger i kommunen. Vi har måske lige den viden, du, som bestyrelsesmedlem eller frivillig, har brug for.

 

Er Frivilligcentret kun for Kerteminde by?

Nej, bestemt ikke! Vores lokaler ligger godt nok i Kerteminde, men vi arbejder for foreninger og frivillige i hele kommunen. På sigt arbejder vi for, at Frivilligcentret får en afdeling i alle de tre største byer.

Hvis din forening holder til i en anden af kommunens byer, er det måske mest praktisk for jer at bruge lokaler der, men I kan stadig komme til Frivilligcentret og få hjælp eller deltage i kurser, eller vi kan komme til jer.